۱-جنس اسفنج چیست و چگونه در تهیه آن از آنزیم کاتالاز استفاده می شود ؟

اسفنج ها جنس های متنوعی دارند اما تفاوتهای مولكولی كمی با هم نشان می دهند  .

۱-جنس اسفنج چیست و چگونه در تهیه آن از آنزیم کاتالاز استفاده می شود ؟

اسفنج ها جنس های متنوعی دارند اما تفاوتهای مولكولی كمی با هم نشان می دهند  .به هر حال اسفنج از تركیبات آلی پیچیده ای ساخته شده است اما اكثر آنها از نظر داشتن یك ماده حاوی سوبسترای مناسب برای كاتالاز به هم شباهت دارند . كاتالاز با تاثیر بر این ماده در مرحله خمیری سبب آزاد شدن مقداری گازاكسیژن می شود كه تشكیلات مشبك و حجره ای را در بافت اسفنج ایجاد می كند .

سوال : 1- با كمك آنزیم كاتالاز چگونه اسفنج مصنوعی تهیه می شود؟
2
- تشنج چیست؟
3
- چرا در كشاورزی با استفاده از آنزیم سلولاز پوسته دانه را خارج می كنند؟

پاسخ : جواب سوال سوم:پوسته دانه عاملی است كه از رشد دانه جلوكیری میكند واین كار را تا زمانی كه شرایط رشد مساعد نباشد ادامه میدهدو در كشاورزی برای كمتر كردن زمان و بهره برداری بیشتر این كار را

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 مهر 1388    | توسط: ریباز سلیمی    |    | نظرات()